Badania kierowców Badania psychologiczne (tzw. psychotechnika) dla kierowców i kandydatów na kierowców kat. D, C, D+E, C+E: 
 • do pracy kierowcy taksówki   150 zł
 • do pracy kierowcy autobusu   150 zł
 • do pracy kierowcy transportu towarowego   150 zł
 • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego   150 zł
 • do pracy kierowcy przewożących materiały niebezpieczne (ADR) 150 zł
 • kierowców rajdowych   150 zł
 • kierowców po wypadkach    150 zł


Badania psychologiczne (tzw. psychotechnika) dla:

 • kandydatów na instruktorów  150 zł
 • do pracy instruktora   150 zł
 • kandydatów na egzaminatorów   150 zł
 • do pracy egzaminatora   150 zł
 • badania ochroniarzy 150 zł


Badania psychologiczne kierowców skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych   150 zł
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu   150 zł
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych   150 zł
 • kierowców po wypadkach drogowych   150 zł

 

Badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych (nie zatrudnionych jako kierowcy)
 • do prowadzenia pojazdu służbowego (kat. B) 120 zł


Badania psychologiczne potrzebne do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów wózka widłowego   80 zł
 • operatorów żurawi   80 zł
 • operatorów urządzeń podnośnikowych   80 zł
 • operatorów ramp hydraulicznych   80 zł
 • operatorów sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (koparek, ładowarek itp.)   80 zł
 • osób do pracy na wysokości   80 zł

Konsultacje psychologiczne   80 zł

Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez policję (psychotechnika)   150 zł

Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez lekarza (psychotechnika)   120 zł

Badanie psychologiczne kierujących pojazdami służbowymi w ramach dodatkowych obowiązków służbowych   120 zł
Opiniowanie psychologiczne (wywiad, testy psychologiczne, wystawienie opini) 400 zł

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy § 13. opłata za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu wynosi 150 zł.
 
 SZYBKI KONTAKT

+48 603-181-517

 Powered by: www.cdx.pl