Psychotesty dla kierowcówBadania psychologiczne (tzw. psychotechnika) kierowców i kandydatów na kierowców kat. D, C, D+E, C+E:
 
 • do pracy kierowcy taksówki
 • do pracy kierowcy autobusu
 • do pracy kierowcy transportu towarowego
 • do pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego
 • do pracy kierowcy przewożących materiały niebezpieczne (ADR)
 • kierowców rajdowych
 • kierowców po wypadkach


Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy lub do kierowania pojazdem jest ważne przez 5 lat dla kierowców do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla kierowców powyżej 60-tego roku życia.
 

Badania psychologiczne (tzw. psychotechnika) dla:

 • kandydatów na instruktorów
 • do pracy instruktora
 • do pracy egzaminatora
 • kandydatów na egzaminatorów
   

Orzeczenie o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku instruktora i egzaminatora jest ważne przez 5 lat dla osób do 60-tego roku życia oraz 2,5 roku dla osób powyżej 60-tego roku życia.
 

Badania psychologiczne kierowców skierowanych decyzją starosty po zatrzymaniu prawa jazdy:

 • z powodu przekroczenia limitu punktów karnych
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu
 • z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem innych środków psychoaktywnych
 • kierowców po wypadkach drogowych
   

W orzeczeniu o braku bądź istnieniu przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem po zatrzymaniu prawa jazdy nie określa się terminu ważności.


Badania psychologiczne (tzw. psychotechnikę) dla osób prowadzących pojazdy w ramach obowiązków służbowych ( nie zatrudnionych jako kierowcy)
 • do prowadzenia pojazdu służbowego (kat B)


Badanie kończy się wydaniem „zaświadczenia kwalifikacji zawodowej o wykonaniu konsultacji psychologicznej”. Psycholog nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy. Termin ważności wynosi wówczas 5 lat dla osób do 60-tego roku życia i 2,5 roku dla osób powyżej 50-tego roku życia. Od 2010 roku w ramach badań medycyny pracy przeprowadza się badania osobom kierującym pojazdami służbowymi.
 

Badania psychologiczne potrzebne do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej:

 • operatorów wózka widłowego
 • operatorów żurawi
 • operatorów urządzeń podnośnikowych
 • operatorów ramp hydraulicznych
 • operatorów sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (koparek, ładowarek itp.)
 • osób do pracy na wysokości
   

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku.
Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy.


Konsultacje psychologiczne

Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez policję (psychotechnika)

Badania psychologiczne kierowców skierowanych przez lekarza (psychotechnika)

Badanie psychologiczne kierujących pojazdami służbowymi w ramach dodatkowych obowiązków służbowych 
 SZYBKI KONTAKT

+48 603-181-517

 Powered by: www.cdx.pl